091.685.2211

Bảng giá cáp chống cháy LS Sahako

Cáp chống cháy LS SAHAKO được sử dụng cho hệ thống BMS, âm thanh, báo cháy… trong các công trình, nhà máy, bệnh viện… Chúng được sử dụng làm dây dẫn bên trong các thiết bị điện tử, truyền dẫn tín hiệu đo lường và điều khiển với độ nhiễu thấp (with minimum noise).

Cáp tín hiệu thường được phân loại theo ứng dụng và được chứng nhận bởi tổ chức UL. UL 2092 ứng dụng cho truyền dẫn dữ liệu tần số thấp. UL 2464 ứng dụng cho truyền dẫn dữ liệu tần số trung bình và cao. UL 2919 ứng dụng cho truyền dẫn tốc độ cao, RS 323, RS 422, RS 485, hệ thống CAM/CAD, thiết bị công nghiệp.

Bảng giá cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu Silicone

STTTÊNĐƠN VỊTIẾT DIỆNĐƠN GIÁ
1LS-SFRS-02-150-SZm2x1.516.800
2
LS-SFRS-02-250-SZ2x2.525.000

Bảng giá cáp chống cháy LS Sahako

STTTÊNĐƠN VỊTIẾT DIỆNĐƠN GIÁ
1LS-UFRS-02-250-VFm2x2.545,420
2LS-UFRS-02-150-VF2x1.531,180
3LS-UFRS-02-100-VF2x1.023,320

Bảng giá cáp chống cháy chống nhiễu LS Sahako

STTTÊNĐƠN VỊTIẾT DIỆNĐƠN GIÁ
1LS-SFRS-02-250-VFm2x2.551,430
2LS-SFRS-02-150-VF2x1.537,080
3LS-SFRS-02-100-VF2x1.028,980